אפשרויות משלוח

החלפות ביטולים והחזרות

בצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,התשע"א – 2010

החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

 1. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.
 2. במוצרי ביגוד והנעלה- פרק זמן לביטול הינו מיום הרכישה ועד תום 2 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.
 3. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום הרכישה 14 יום, באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. עוד קובעות התקנות כי אם המוצר חובר לחשמל ייחשב הדבר לשימוש במוצר.
 4. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
 5. החזר הכספי יבוצע לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים במנין זה לא יימנה הזמן שלוקח למכתב להגיע בדואר ישראל. ,.
 6. כאשר אמצעי תשלום בגין עסקה היה תווי קניה,שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תחול זכות הביטול.
 7. זכות הביטול לא תחול בהלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים.
 8. דמי ביטול- כל ביטול עסקה על פי התקנות , מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.
 9. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו.
 10. צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה ,המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.

ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מס' 077-796-5965 ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות שלנו מכרטיס הלקוח שלך באתר.

דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של אתלטיקס מחסן עודפים לתבוע את נזקיה בשל כך.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

אתלטיקס מחסן עודפים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

התנאים לביטול עסקה צרכנית (נעליים) ניתן להחזיר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר

הזכות לבטל עסקה צרכנית מותנית בהתקיימותם של 3 תנאים בסיסיים:

 1. על הצרכן חלה החובה להחזיר את המוצר (הטובין) לבית העסק ממנו נקנה.
 2. המוצר לא נפגם.
 3. לא נעשה שימוש במוצר (נעליים שננעלו ייחשבו לעשיית שימוש במוצר).

יש להחזיר את הנעליים באריזתם המקורית בלבד !!!
נעליים במבצע יוחזרו לחנות שכתובתו רח' שביל המפעל 4 תל אביב
ניתן להחזיר נעליים בתיאום מראש ולקבל זיכוי כספי בכפוף לחוק הגנת הצרכן (עסקת מכר מרחוק).

מספר דגשים ונושאים לתשומת לבכם: